slider shadow
o_nas
rączka
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi "CHMURKA" powstało dzięki staraniom rodziców pragnących pomóc Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjno-Rehabilitacyjnemu. Ośrodek ten, do którego uczęszczają m.in. dzieci z porażeniem mózgowym, mieści się w Krakowie przy al. Dygasińskiego 25. Działalność "CHMURKI" zapoczątkowało spotkanie grupy 15 osób, które podjęły zgodną decyzję o powołaniu do życia stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci i ich rodzin. Po spełnieniu wszelkich wymogów formalnych, stosowne dokumenty zostały złożone w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krakowie i w dniu 11 kwietnia 1994 roku "CHMURKA" została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000073918. Inicjatywa powołania stowarzyszenia spowodowana była dotkliwymi trudnościami finansowymi, z jakimi borykał się Ośrodek. Chcieliśmy alby na jego terenie powstało miejsce (tzw. "Ogródek"), w którym dzieci mogłyby spędzać czas wolny czy też w upalne dni odbywać zajęcia dydaktyczne na wolnym powietrzu. Dzięki "CHMURCE" i Kierownikowi Ośrodka powstała również sala doświadczania światła, w której odbywają się zajęcia przy muzyce. Pozwala to dzieciom rozluźnić się i wyciszyć. Przy Ośrodku powołano Szkołę Podstawową nr 50, a następnie Zespół Szkół Specjalnych nr 11. Trafiły tam dzieci i młodzież z porażeniem mózgowym w wieku od 3 do 24 lat. Stowarzyszenie pomaga finansowo w organizowaniu turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, półkolonii - "lato w mieście" oraz wyjazdów na "zielone szkoły", Organizujemy również akcje charytatywne. Z okazji Dnia Dziecka i św. Mikołaja dzieci obdarowywane są prezentami. Znaczącym działaniem, jakie zostało wspólnie podjęte, było ubieganie się o przyznanie stowarzyszeniu "CHMURKA" statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Po długich staraniach, 11 maja 2006 roku "CHMURCE" nadano status OPP, dzięki czemu możliwe stało się pozyskiwanie 1% z odpisów od podatku dochodowego na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia.

Wszystkie funkcje w Stowarzyszeniu od początku pełnione są społecznie. Członkami są rodzice niepełnosprawnych dzieci. Wspólnie tworzą zgrany zespół, w którym profesjonalizm, zaangażowanie w sprawę, wzajemna życzliwość i zrozumienie stanowią podstawę codziennej pracy na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych. Bez zapału i serca rodziców, działalność stowarzyszenia nie byłaby możliwa.