slider shadow
stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie "Arcybractwo Miłosierdzia"
2. Fundacja Hipoterapii - http://www.fundacja-hipoterapia.pl
3. ZSS nr 11 w Krakowie - http://www.zss11.krakow.pl
4. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych - Bogdan Dąsal