slider shadow
władze_stowarzyszenia

WŁADZAMI STOWARZYSZENIA SĄ:
- Walne Zebranie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Prezes - Małgorzata Turek
Zastępca Prezesa - Jolanta Sołtysik
Skarbnik - Maria Pałac

KOMISJA REWIZYJNA:
Elżbieta Jasińska
Jolanta Brokowska
Małgorzata Zaczek