slider shadow
władze_stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

Zarząd w składzie:

Prezes - Małgorzata Turek
Zastępca Prezesa - Małgorzata Zaczek
Skarbnik - Jolanta Sołtysik
Sekretarz - Iwona Derkacz

Komisja Rewizyjna składzie:

Przewodniczący - Elżbieta Jasińska
Członek - Ewa Sztangret
Członek - Maria Matysiak