slider shadow
Gdzie_szukać_pomocy

Każda osoba, która potrzebuje pomocy dla siebie lub swoich bliskich, powinna pamiętać, że może również zwrócić się z prośbą o wsparcie np. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej jednostki państwowej, która znajduje się najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl – znajdują się :− aktualnie obowiązujące akty prawne− wzory dokumentów− wykazy teleadresowe: wydziałów polityki społecznej, urzędów wojewódzkich, regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz jednostek pomocy społecznej− kompendia wiedzy np. dla osób niepełnosprawnych Również wiele cennych informacji można uzyskać na stronie: http://www.krakow.pl/bezbarier Warto odwiedzić stronę internetową Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl.